5 års garanti

Tradeselect leverer 5 års garanti på nye biler

Nye biler gjennom oss har innkalkulert 5 års garanti i bilprisen. Vi tilbyr enten en kombinasjon av fabrikkgaranti og tilleggsgaranti eller opptil 5 års fabrikkgaranti inntil 150.000 km

De tilleggsgarantier vi tilbyr har de mest omfattende garantivilkår som finnes i markedet på importbiler. Denne omfatter mye mer enn bare bilens drivlinje og som er begrensningen for andre tilleggsgarantier i markedet. Samtidig er kjørelengden begrenset oppad til hele 150.000 km og klart markedets beste tilbud. For din trygghet er tilleggsgarantien også etterforsikret i et av markedets mest solide selskaper.

Uansett hvilken garantiordning som velges, forholder du deg til ditt lokale merkeverksted ved garantireparasjoner.